"Бритиш петролеум" покушава да заустави цурење нафте набијањем чепа у цијев

Oбјављено: 04.06.2010. године