Ирачки Мосул три године након ослобођења и даље у рушевинама

Oбјављено: 12.07.2020. године