Латвија: "Ово није свастика" - Веће града Салдуса

Oбјављено: 15.12.2017. године