Рат? Размена артиљеријске ватре Јужне и Северне Кореје.

Oбјављено: 23.11.2010. године