Свештенство у Русији на обуци гашења пожара и спасавања људи у кризним ситуацијама.

Oбјављено: 12.11.2010. године