Чимпанза која пуши цигарете премештена из Либанона у Бразил.

Oбјављено: 09.11.2010. године