Чопор вукова трчи према полицајцу на аутопуту у Русији.

Oбјављено: 17.10.2010. године