Заточеници гета: Живети на простору окршаја банди.

Oбјављено: 13.09.2010. године