Ураган Еарл се креће према САД после удара на Карибе.

Oбјављено: 31.08.2010. године