Минирање старог стадиона у Бразилу.

Oбјављено: 30.08.2010. године