Путин у инспекцији новог аутопута који спаја истог и запад земље са новом спортском верзијом ладе.

Oбјављено: 28.08.2010. године