На Хаитију ветар одувао шаторе многих бескућника.

Oбјављено: 14.07.2010. године