„РОД“ - остваривање основних циљева образовања и васпитања

Објављено: 10.11.2022.год.
фото: rnids.rs

Једини и основни услови за одобравање уџбеника и других наставних средстава налазе се у Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употреби донетом 2016. године, који утврђује обавезну примену српског језика и Правописа Матице српске, издање 2010. године.

У Речнику српског језика Матице српске из 2007. године, на који се односи наведени Правопис, на страни 1147., наведена је реч „РОД“ са описом (у прилогу). И само то значење може да се примени код тумачења појма „род“ из члана 8. тачка 15). Закона о основама система образовања.

Реч „Род“ налази се и у Вуковом Српском рјечнику из 1818. године (у прилогу).

Узгред, због могуће забуне, наводи се: дана 1. јуна 2021. године  престао је да важи Закона о равноправности полова (који се односио на мушки пол, женски пол, мушки род, женски род итд.). Истога дана, по узору на стране прописе, усвојен је непотпун и неприменљив Закон о родној равноправности (Law on Gender Equality). 

У специфичним околностима преузет је страни закон на енглеском језику, тако да је реч „gender“ преведена са речју „род“, која нема везе са полом, и сваком лицу даје право да се, без обзира на пол и без подношења било каквих доказа, изјасни о свом родном идентитету, коме у том тренутку припада као нпр. да је: мушкарац, жена, лезбејка, хомосексуалац, бисексуалац, квир, неутралан, међупол и сл. Према недавно изнетим подацима Би-Би-Сија, међупол/интерсекс за сада се појављује у преко 150 облика.

Иначе, и поред запрећених новчаних казни и казни затвора до пет година, Закон о родној равноправности није могуће применити из неколико разлога:

- Супрортан је Уставу и мноштву других закона који се односе на образовање и васпитање.


- За појам „род/џендер“ још нису утврђени родни/џендерски идентитети па је организациони одбор недавно одржаног Еуропрајда 2022. изнео властима два захтева: да се усвоје закон о родним идентитетеима и закон о истополним заједницама.


- Родно осетљив језик и родно сензитиван језик немају речник, немају правопис, немају граматике, немају катедре и сл.


- У универзална и опште прихваћена људска права, фиксирана нпр. члановима Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН и Европском конвенцијом о људским правима, спада да је брак заједница мушкарца и жене, да се пол детета уписује одмах по рођењу, да родитељи имају право да васпитавају децу у складу са својим религијским убеђењима (а Уставом је гарантована и посебна заштита деце и породице што је све неспојиво са горе наведеним појмом "џендера"). 

У делу који није супротан Уставу, универзалним и опште прихваћеним људским правима (која се примењују чак и у случају када у некој земљи не постоји Устав) и другим обавезујућим прописима могућа је примена неспорног дела Закона о родној равноправности. Међутим, за давање стручног мишљења ЗУОВ, НПС и Министарство морају да затраже помоћ правних експерата. За тумачење и примену Закона о родној равноправности и појма „род“ - који није биолошки појам - нису стручни просветни радници из области биологије, музике, српског, историје, ликовне уметности и сл. 

Из наведених разлога, док се не промене горе набројани прописи, посебно:

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА И УПУТСТВО О ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ


Завод за унапређење образовања и васпитања, Национални просветни савет, Министар просвете, просветни радници и сл. не могу да одобравају, ни да у уџбеницима и другим наставним средствима користе појмове: „род“, „родно осетљив језик“, „родно сензитиван језик“ и „родни идентитет“.

Закон о родној равноправности не забрањује: Заводу за унапређење образовања и васпитања, Националном просветном савету, Министру просвете, и запосленим у просвети да остварују „Основне циљеве образовања и васпитања“ наведене у члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, а посебно оне из тачке 16). која се односи на: развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа…
 
Полазећи од горе наведеног, у програмима за четврти разред гимназије за ученике са посебним способностима, из „циљева општег и средњег образовања и васпитања“, потребно је избацити реч “род“ из предмета:  рачуноводство и информатика, географија и историја, сценске и аудио-визуелне уметности, филолошке науке, математика, физика и спорт.

Иако се ради о неспорном појму „род“ из Речника српског језика Матице српске, боље је избацити га, јер његово уклањање неће створити проблеме, с обзиром да Устав и многи други прописи одавно гарантују забрану од свих облика дискриминације.
 
Поред тога, из Програма за предмет географија и историја, потребно је избацити, или преформулисати, појам „род“:
- ст. 49. - Четврта индустријска револуција; породични и родни односи;

- ст. 72. - Анализирати повезаност четврте индустријске револуције са променама у сфери породичних и родних односа, демографским променама, бригом о здрављу и животној средини.

- ст. 108. - За достизање исхода ученик ће бити у стању да дискутује домете популационе политике у земљама депопулације ученик треба да демонстрира да може да: коментарише конзервативне и савремене приступе популационој политици, критички просуди домете и ограничења политика подстицања рађања, дискутује решење на изазов депопулације из перспективе породичног живота – да ли је могуће ускладити родне улоге и достићи жељени број деце,

Литература:
1. Костић, В. С., Ђукић Дејановић, С., Рашевић, М. (ур.) (2020). Србија: Род, политике, становништво. Београд: САНУ, Институт друштвених наука.

III
У Програму за предмет филолошке науке употреба појма „род“ није спорна : 

ст. 109 ГРАМАТИКА
У овом делу предвиђено је надовезивање на знања стечена на часовима српског језика и других језика о граматичким категоријама и врстама речи. Треба указати на опозицију у оквиру сваке категорије: род (мушки и женски), број (једнина и множина), падеж (независни и зависни).

ст. 159. 
РУСКИ ЈЕЗИК -  ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
Систематизација правила руског књижевног изговора.
МОРФОЛОГИЈА
Именице
Род непроменљивих именица.
Именице придевског и партиципског порекла.
Именице општег рода.

ст. 191. 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Системски приказ морфолошких карактеристика.
Систематизација именица женског рода на – о и мушког на –а.
Облици за мушки и женски род (- a, -ista, -tore, - ssore, -aio)  и грађење множине. 

ст. 192. 
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 209. НОРВЕШКИ ЈЕЗИК
Именице
Промена именица средњег рода на  -um (museum, jubileum, album, visum).

ст. 210. ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Именице
Систематизација именица женског и мушког рода, одступања. 
Облици за мушки и женски род ( -ista, -nte)  и грађење множине.

ст. 211. 
Именице које мењају значење у зависности од рода (el orden/la orden).
Именице са посебним облицима за мушки и женски род.

ст. 212. 
Одређени члан средњег рода lo (lo difícil).

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА РАДИЋ  

Прилог:
Вуков Српски рјечник из 1818.
Речник српског језика Матице српске


Поднесак који је Адвокатска канцеларија Радић упутила Министарству просвете

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Друштво

Друштво за очување дивљих животиња „Мустела“: Значајно склониште слепих мишева Хаџи-Проданова пећина угрожено функционисањем и ширењем каменолома

„У Србији добар пример значајног склоништа слепих мишева које је угрожено функционисањем и ширењем каменолома је Хаџи-Проданова пећина код Ивањице у западној Србији“

Oткриvena спомен-бистa хероју са Кошара потпуковнику Горану Остојићу
Oткриvena спомен-бистa хероју са Кошара потпуковнику Горану Остојићу

Потпредседник Владе и министар одбране Милош Вучевић открио је данас у Бачком Добром Пољу спомен-бисту потпуковнику...

2023-01-29 12:49:54

Порфирије: Благодарећи светитељу Сави наш народ је један од оних који чине историју и део је цивилизације
Порфирије: Благодарећи светитељу Сави наш народ је један од оних који чине историју и део је цивилизације

Патријарх Српске православне цркве (СПЦ) Порфирије служио је литургију у Српском клубу у Њујорку и поручио...

2023-01-29 12:48:02

Више беба и значајно мање умрлих
Више беба и значајно мање умрлих

У Србији је током претходне године рођено 62.250 беба - свега 188 више него 2021. године,...

2023-01-27 14:48:01

Књиге на дар на Савиндан српској гимназији у Темишвару
Књиге на дар на Савиндан српској гимназији у Темишвару

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон у дводневној је посети...

2023-01-27 10:26:58

Безбедносни системи на бензинским станицама обезбеђују да на њима буде веома мала количина готовине
Безбедносни системи на бензинским станицама обезбеђују да на њима буде веома мала количина готовине

Поводом разбојништва које се догодило 16. јануара у вечерњим сатима на „НИС Петрол“ бензинској станици у...

2023-01-18 08:14:38

Република Српска слави 31. рођендан
Република Српска слави 31. рођендан

Република Српска је основана 9. јануара 1992. године под називом Српска Република Босна и Херцеговина

2023-01-09 09:14:41

Бадњи дан
Бадњи дан

На­ве­че Бад­њег да­на, на Бад­ње ве­че, ло­жи се бад­њак. Ово мла­до др­во, обич­но хра­сто­во, сим­во­ли­ше Хри­ста...

2023-01-06 06:41:52

Обичаји за Бадњи дан - бдење, пијукање и крцање ораха
Обичаји за Бадњи дан - бдење, пијукање и крцање ораха

Бадњи дан почиње одласком у шуму и сечењем бадњака, а завршава се посном вечером и бдењем којим се ишчекује дан рођења Христа. Као и други хришћански празници, и овај обилује народним веровањима и обичајима.

2023-01-06 05:35:33

НИС уручио поклон пакете за 225 прворођених беба у 2023. години
НИС уручио поклон пакете за 225 прворођених беба у 2023. години

Компанија НИС је под окриљем националне кампање „Да се нове наде роде“ уручила 225 поклон пакета...

2023-01-05 10:09:19

НИС донира пакетиће за 225 прворођених беба у новој 2023. години
НИС донира пакетиће за 225 прворођених беба у новој 2023. години

Компанија НИС донира 225 поклон пакета за прворођене бебе у 2023. години. Ова компанија обрадоваће по...

2023-01-02 18:48:45

Драган Јовановић уручио апарат за ултразвучни преглед кукова
Драган Јовановић уручио апарат за ултразвучни преглед кукова

Глумац Драган Јовановић обрадовао је запослене али и све будуће мајке у Дому здравља “Земуну”. Од...

2023-01-01 09:09:23

Гујон: Ретко који народ у Европи би издржао оно што издржавају Срби са КиМ
Гујон: Ретко који народ у Европи би издржао оно што издржавају Срби са КиМ

Традиционални божићни конвој хуманитарне организације \"Солидарност за Косово” стигао је у српске енклаве. Арно Гујон, директор Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и оснивач организације “Солидарност за Косово“ каже за РТС да није био сигуран да ли ће ове године успети, али да је 50. конвој ушао на КиМ. \"Срби на КиМ се итекако боре и ретко који народ у Европи би издржао све што они издржавају већ 23 године и зато смо уз њих. Они су за нас пример храбрости и достојанства\", напомиње Гујон.

2022-12-31 07:07:38

У заштитној зони око Хаџи Проданове пећине забрањена експлоатација минералних сировина, али ипак одмах уз њу се минира за потребе каменолома
У заштитној зони око Хаџи Проданове пећине забрањена експлоатација минералних сировина, али ипак одмах уз њу се минира за потребе каменолома

Хаџи - Проданова пећина код Ивањице је веома важан туристичко-спелеолошко-археолошко-историјски локалитет која је званично проглашена спомеником...

2022-12-26 12:09:35

Наставак кампање „Да се нове наде роде“
Наставак кампање „Да се нове наде роде“

НИС донира пакетиће за 225 прворођених беба у 2023. години

2022-12-23 14:29:00

Према попису становништа у Србији живи мање 495.975 становника у односу на 2011. годину
Према попису становништа у Србији живи мање 495.975 становника у односу на 2011. годину

Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године (Попис), у Републици Србији живи 6...

2022-12-21 13:59:32

Патријарх Порфирије: Вечан ти спомен, брате наш Синиша
Патријарх Порфирије: Вечан ти спомен, брате наш Синиша

Патријарх српски Порфирије упутио је саучешће поводом смрти прослављеног српског фудбалера и тренера Синише Михајловића   ...

2022-12-17 10:01:56

Државна дума усвојила предлог Закона о заштити руског језика који „претпоставља недопустивост употребе страних речи“
Државна дума усвојила предлог Закона о заштити руског језика који „претпоставља недопустивост употребе страних речи“

Државна дума усвојила је у првом читању владин предлог Закона о заштити руског језика од прекомерне...

2022-12-13 15:14:22

О потомству се најчешће размишља након 35. године
О потомству се најчешће размишља након 35. године

Иако у Србији нема званичног броја оних који се боре с неплодношћу, више од 86 одсто учесника истраживања рекло је да познаје „некога ко има проблем”

2022-12-11 10:13:43

Шта је важније, Споменик природе Хаџи Проданова пећина или камен за каменолом?
Шта је важније, Споменик природе Хаџи Проданова пећина или камен за каменолом?

Природно добро Хаџи Проданова пећина, каменолом, асфалтна база, бетонска база, поред заштићеног природног добра у Ивањици, фото: Удружење Хаџи Продан

2022-12-10 09:02:53

Број живорођених у односу на претходну годину већи за 0,8%
Број живорођених у односу на претходну годину већи за 0,8%

  У Републици Србији, у периоду јануар - октобар 2022. године, број живорођених је износио 51 401....

2022-12-08 13:11:51

Униформа Војске Србије непожељна у Београду?!
Униформа Војске Србије непожељна у Београду?!

У ресторану „Путујући глумац“ на Скадарлији нападнут припадник Војске Србије због песме „Жене воле официре“

2022-12-03 14:43:57

Споменик природе Србије Хаџи Проданова пећина и каменолом „на метар“ једно од другог
Споменик природе Србије Хаџи Проданова пећина и каменолом „на метар“ једно од другог

Споменик природе Србије Хаџи Проданова пећина и каменолом у селу Рашчићи код Ивањице налазе се буквално...

2022-11-24 06:33:32

Српска војска ушла у Бањалуку - 104 годинe од ослобођења
Српска војска ушла у Бањалуку - 104 годинe од ослобођења

„Живела Српска војска, живио краљ Петар Ослободилац“

2022-11-21 10:00:34

У Мариупољу ради 28 хиљада грађевинаца, обнова стамбених објеката би могла бити завршена пре рокова
У Мариупољу ради 28 хиљада грађевинаца, обнова стамбених објеката би могла бити завршена пре рокова

Обнова стамбених објеката у Мариупољу би могла бити завршена пре рокова наведених у мастер плану, саопштио...

2022-11-20 12:43:57

rt drustvo
baner rakija desno drustvo
baner apartman desno / drustvo
baner obzor desno - drustvo

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости:
Фото дана Доњецк

Доњецк