Какве су сличности и разлике између руског и других словенских језика?

Објављено: 04.04.2021.год.
фото: © Legion Media; Russia Beyond / RT

Да ли је лако учити друге словенске језике ако знате руски?


Руски језик припада словенској групи индоевропске језичке породице. Словенске језике, према различитим изворима, говори између 400 и 500 милиона људи. Руски је најраспрострањенији словенски језик. Сматра се да данас руски језик у свету говори око 250 милиона људи. Руски је један од пет званичних језика УН и у протеклим годинама је 
на другом месту по распрострањености на интернету. пише Russia beyond.

Природни говорници руског језика, исто као и странци који у одређеној мери знају руски, често се питају да ли он личи на сродне словенске језике и може ли им знање руског језика помоћи у разумевању и учењу неког од тих језика. Покушаћемо да одговоримо на то питање.

Како су настали словенски језици и ко их говори?

Савремени словенски језици имају заједничког претка. То је прасловенски језик који је постојао отприлике до 6-7. века нове ере као конгломерат дијалеката словенских племена настањених на великом простору Источне Европе.

Од 7. века у прасловенском се већ издвајају западна, јужна и источна група дијалеката, од којих су касније настале подгрупе словенских језика са карактеристичним лексичким, морфолошким, фонетским и граматичким разликама међу њима.

Западна подгрупа су савремени пољски (око 40 милиона говорника), чешки (око 10,5 милиона), словачки (5,2 милиона), кашупски (војводство Поморје у Пољској, око 100 хиљада), лужичкосрпски језици (земље Саксонија и Бранденбург у Немачкој, око 50-60 хиљада), јужнорусински језик (Војводина у Србији, Славонија у Хрватској, око 15.000), а такође језици полапских и поморских Словена који су изумрли пре неколико векова на територији савремене Немачке и Пољске. Сви западнословенски језици користе латиницу изузев јужнорусинског језика који користи ћирилицу.

Јужна подгрупа су савремени бугарски (око 9 милиона) и македонски (око 2 милиона), словеначки (око 2 милиона) и језици који су донедавно третирани као један државни језик под називом српскохрватски: српски (преко 9 милиона говорника у Србији, Републици Српској, Босни и Херцеговини и Црној Гори, с тим што у Црној Гори део становништва и представници власти третирају локалну варијанту српског језика као посебан црногорски језик, и још око 3 милиона говорника српског у дијаспори), хрватски (око 6 милиона људи) и бошњачки, језик босанских Словена муслиманске вероисповести (око 1,3 милиона). Наведени државни језици са некадашњег српскохрватског говорног подручја имају практично идентичну граматичку основу и заједнички вокабулар. И поред толике сличности, после распада Југославије сам назив „српскохрватски“ је изгубио актуелност јер је свака новонастала држава наставила да води сопствену језичку политику која подразумева и развој националног језика. 

Јужнословенској групи припадају и језици православног богослужења: изумрли старословенски језик и његов наследник црквенословенски. Бугари и Македонци користе ћирилицу, Срби и Црногорци ћирилицу и латиницу, а Хрвати и Словенци само латиницу.

Источна подгрупа су савремени руски језик, украјински језик (према различитим изворима 30-40 милиона), белоруски језик (око 7 милиона), а такође карпатско-русински језик (према различитим изворима 100.000-600.000, Закарпатска област Украјине, Источна Словачка, северни делови Мађарске и Румуније, делови такозване Лемкившчине у Пољској), који је у земљама Европске уније и у Русији признат као засебан језик, али се у Украјини третира као дијалекат. Источни Словени користе ћирилицу (а поједине варијанте карпатско-русинског језика у Словачкој – латиницу).

Сви словенски језици су сачували неколико хиљада заједничких речи које у сваком од њих чине значајан део фреквентне лексике. Унутар језика сваке подгрупе има још више заједничког у лексици, фонетици, творби речи и граматици. Поред тога, између појединих словенских језика из различитих подгрупа могу такође постојати међусобне билатералне историјске везе и паралеле. Уједно су на многе словенске језике током њиховог развоја утицали и други, несловенски језици, пре свега немачки, турски и мађарски. Хиљаду година је трајао период у коме су представници различитих делова словенског ареала могли међусобно да комуницирају без преводиоца. Али данас су често принуђени да једни са другима разговарају на енглеском јер без специјалне обуке није могуће да Пољак разуме Руса, Чех Србина или Бугарин Словенца, било да је реч о писаном тексту или усменом говору. Као што је већ речено, изузетак у том смислу, наравно, представља комуникација између Срба, Црногораца, Хрвата и Бошњака (тј. босанских муслимана). Исто тако једни друге могу да разумеју Чеси и Словаци, Бугари и Македонци. Словенци и Македонци по правилу добро разумеју житеље осталих земаља бивше Југославије, али у обрнутом смеру није тако – житељи тих земаља, са своје стране, много теже разумеју словеначки и македонски.

Како други словенски народи разумеју руски? По чему је руски сличан другим словенским језицима, а по чему се од њих разликује?

Руски, украјински и белоруски

Руски, украјински и белоруски су међусобно веома блиски. До 13-14. века источни Словени су говорили и писали на језику који је директан предак руског, украјинског и белоруског. Житељи целе Старе Русије звали су га „рус(ь)скый язык“, а савремени руски слависти зову га староруски језик (древнерусский язык). Временом се кроз векове у језику различитих региона Старе Русије појављивало све више локалних разлика у лексици и граматици и развијали су се специфични језички процеси, што је у 19. веку резултирало формирањем и кодификацијом украјинског и белоруског језика који се разликују од руског. До 1917. године украјински и белоруски су званично третирани као малоруски и белоруски дијалекат јединственог руског језика, а званичан статус државних језика у Украјинској и Белоруској ССР добили су 1922. године заједно са формирањем СССР-а.

У последња три века руски језик је у већем делу Украјине и Белорусије, које су биле део Руске империје, а затим СССР-а (пре 1939, 1939. и после 1945. Украјинској и Белоруској ССР придружене су западне територије данашње Украјине и Белорусије), био јединствени државни језик (у Руској империји) или један од два државна језика (у СССР-у), и зато у 21. веку 
већина становника Украјине и огромна већина становника Белорусије говори руски језик као матерњи или као други језик. У средњем веку је територије ових земаља дуго контролисала Пољска (западне области Украјине и Белорусије биле су под пољским утицајем или пољском управом све до 1939. године), што је неизбежно извршило снажан утицај на украјински и белоруски вокабулар. Услед тога, данашњи Украјинци и Белоруси су или говорници руског језика или у великој мери разумеју руски, док Руси без специјалне обуке (или познавања пољског језика) тешко могу да разумеју украјински и белоруски.

Ако сте Рус или странац који зна руски биће вам далеко лакше да научите украјински и белоруски него онима који не знају руски. А ако уз то знате још и пољски, онда ћете украјински и белоруски савладати без нарочитих проблема.

Руски језик и западнословенска подгрупа

Западнословенски језици, гледано из руског угла, имају тешку фонетику која обилује шуштавим и меким сугласницима, има дуге вокале (чешки и словачки), назалне вокале (пољски)... Русима је још тежа њихова граматика. На пример, руски језик има само три деклинације, док словачки и чешки имају преко десет типова промене именица! Наравно, структура руског и других словенских језика је у целини слична, тако да и између руског и западнословенских језика постоје сличности у лексици, али тешко да ће вам познавање руског језика много помоћи да научите пољски или чешки. Мораћете да уложите скоро исти напор као и у учењу било ког новог европског језика. Ако од словенских језика познајете, рецимо, само пољски, онда ће вам учење руског језика такође бити озбиљан изазов, између осталог и због ћирилице.

Руски језик и јужнословенски језици

Захваљујући посебној улози коју је у развоју руског језика одиграо старословенски, а затим и црквенословенски језик, руски је са јужнословенским језицима повезан великим бројем такозваних црквенословенизама, тј. руске лексике јужнословенског порекла. Није у питању само књишка лексика него и мноштво тако једноставних и фреквентних речи као што су среда, праздник, здание, одежда, страна, помощь, единица, нравиться, и др. Занимљиво је да је у другој половини 19. века настала обрнута ситуација. Наиме, Русија је узела непосредно учешће у ослобађању балканских Словена од турског јарма, а руска књижевност је доспела у врх светске књижевности, тако да су сада јужнословенски језици, тј. обновљени српскохрватски и поготово бугарски, почели интензивно да позајмљују речи из руског језика.

И поред тих историјски условљених сличности у лексици, оне наравно нису довољне да би неко ко зна руски лако могао научити било који јужнословенски језик. Ту има доста потешкоћа. У српском/хрватском и словеначком је проблематична деклинација. Она је слична, али наставци „нису као у руском“ (словеначки, на пример, има двојину...). Слично је и са конјугацијом, да и не говоримо о акценту и реду речи у реченици. Бугарски и македонски још имају и постпозитивне чланове и велики број глаголских облика, а немају деклинацију. И наравно, као и у случају са западнословенским језицима, има много словенске лексике која се не користи у савременом руском, много позајмљеница из немачког и мађарског, и поготово турског, што је и иначе карактеристично за овај регион (нарочито много турцизама има у бугарском и македонском, и у бошњачком језику, а мање код Срба, и још мање код Хрвата). Све у свему, знање руског језика ће вам можда у већој мери олакшати учење јужнословенских него западнословенских језика, али свакако не треба очекивати да ће то бити „лаганица“.

Какав закључак се може извести о руском и другим словенским језицима? Руски језик је близак сродник осталих словенских језика. Њихова међусобна сличност је условљена како заједничким коренима тако и каснијим контактима између тих језика.

Да ли знање руског помаже у учењу других словенских језика?

И помаже (када видите сличност са руским), и не помаже (када не видите сличност), па чак може и да смета (када вас сличност само збуњује). Нема сумње да је друге словенске језике лакше и брже научити да се читају него да се разумеју на слух, и утолико пре да се говоре. У процесу говора или писања долази до изражаја појава која се зове језичка интерференција сродних језика, када се човеку у глави помешају елементи сличних ситема и он говори „мешовитим“ језиком. Понекад је тај процес веома распрострањен и захвата велике популације. На пример, у Украјини или Белорусији, које су фактички двојезичне средине, људи често комуницирају на несистемски помешаном руско-украјинском (такозвани суржик) или руско-белоруском говору (такозвана трасјанка).

 


Да видимо на крају шта о интерференцији кажу словенски билингви и странци који говоре руски и друге словенске језике. 

Дејан, филолог, русиста, говорник српског и македонског језика:

Не мислим да ми је познавање двају словенских језика на било који начин помогло у учењу руског. Пре ће бити да ми је отежало посао. Највеће препреке за мене су ред речи у реченици, рекција и изговор појединих гласова.

Али то је само мој случај. Знам Српкињу која говори најчистији руски, мада није у стању да објасни ниједно граматичко правило руског језика. Исто тако знам доста Срба који деценијама живе у Русији и говоре некакав „руски пиџин“.

Лексика је слична, али има и много речи истог корена са различитим значењем које вас вуку да кажете оно што уопште нисте хтели. Моја познаница, лекторка руског језика (Македонка по једном родитељу), буквално је преводила македонски израз „пукнав од смеа“ руским „я пукнула со смеху“, што на руском, благо речено, није баш исто („пукнуть“ значи „пустити голуба“).

Словенски језици су, наравно, слични. Али ако Словен жели да постигне одличан резултат, он ће морати да уложи исти напор, било да учи руски или папуански.

Светослава, филолог-србокроатиста, говорник руског и бугарског језика:

Одрасла сам у двојезичној руско-бугарској породици. Моји родитељи су одлично савладали „језик брачног друга“. Будући да је остао у Русији, тата је временом савршено научио руски и потпуно се асимиловао у Русији, а када је својевремено дошао у Москву као 20-годишњи студент знао је језик на нивоу који се учи у школи (у време социјализма руски је у Бугарској био обавезан страни језик). У почетку је правио смешне грешке. На пример, једном када је мојој (будућој) мами описивао свој родни град рекао је: „А крыши у нас покрыты...“, па је онда направио паузу, тражећи праву реч, и на крају рекао: „черепашками“. Испало је: „Кровови су код нас покривени корњачицама“, а хтео је да каже „цреповима“ (на руском „черепицами“).

Канаме, филолог слависта, предавач руског и српског, природни говорник јапанског језика (говори руски, српски, бугарски, русински, словачки и пољски):

Нема сумње да познавање руског језика помаже у учењу других словенских језика, али се не може рећи да оно увек доприноси њиховом бољем савладавању. У почетној фази учења [других словенских језика] руски језик помаже да се брзо оријентишемо у граматичком систему новог језика, и чини се да је све то једноставно и јасно управо захваљујући руском. Али у каснијој фази морамо да га „заборавимо“ јер нам он смета да се удубимо у специфику језика који учимо и да га савладамо на природнији начин. Боље је ако почнемо да размишљамо на језику који учимо избегавајући помисао: „А како се то каже на руском?“. И ја сам у више наврата имао тај проблем када сам учио на пример, српски, бугарски и русински. Али мени је, са једне стране, драго кад се сетим да сам за време своје прве посете Србији приметио да говорим српски „са руским нагласком“, а са друге стране, тада сам сагледао да се некако треба ослободити својих „рђавих“ навика и савладати српски како треба. После тога су у мојој глави руски и српски постали сасвим различити језици и престао сам да мешам речи или граматичке облике.

Вјачеслав Чарски, Russia beyond


Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Култура

Одржана премијера филма „Бранили су небо отаџбине“

Поптредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић присуствовао је у београдској Комбанк дворани свечаној премијери документарног филма “Бранили су небо отаџбине” редитеља Драгана Елчића и сценаристе Будимира Поточана у продукцији Војнофилмског центра “Застава филм” Управе за односе са јавношћу.

Бански двор Бањалука „домаћин“: Одржана промоција збирка поезије “Пјесме” Христине Мрше
Бански двор Бањалука „домаћин“: Одржана промоција збирка поезије “Пјесме” Христине Мрше

Збирка поезије „Пјесме“ ауторке Христине Мрше представљена је у понеђељак увече у препуној Вијећници Банског двора. О збирци су говорилии рецензент проф.др Радана Лукајић и ауторка, а модератор је била Марија Пејић. Овај догађај организован је у сарадњи са Банским двором – Kултурним центром, а под покровитељством Министарства просвјете и културе Републике Српске.

2021-10-13 11:36:12

РТ: Позната руска глумица ће снимити први филм у космосу
РТ: Позната руска глумица ће снимити први филм у космосу

Космичка летелица са руском глумицом Јулијом Пересилд стигла је до Међународне космичке станице (МКС). Неки гледаоци...

2021-10-06 08:49:31

Десет дела Лава Толстоја које треба свако да прочита
Десет дела Лава Толстоја које треба свако да прочита

Одабрати из тако обимног опуса генијалног писца само десет дела истински је изазов. Ипак, упустили смо...

2021-10-03 10:50:20

Емир Кустурица и „Гаспром њефт“ спојили музику и биоскоп у формату  „Кустендорф концерт“
Емир Кустурица и „Гаспром њефт“ спојили музику и биоскоп у формату „Кустендорф концерт“

  „Кустендорф концерт“ познатог српског редитеља Емира Кустурице и његове музичке групе "The No Smoking Orchestra" доступан...

2021-09-28 13:06:10

Фестивал „Кустендорф Класик“ се враћа у Дрвенград у новом формату
Фестивал „Кустендорф Класик“ се враћа у Дрвенград у новом формату

Ове године ће се музички фестивал Емира Кустурице и „Гаспром њефта“ одржати у онлајн формату, 28. септембра!

2021-09-24 15:36:06

Фестивал током рата
Фестивал током рата

Први пут сам на фестивал фантазије у Доњецку стигла сасвим случајно. Мој учитељ није могао доћи,...

2021-09-16 13:23:45

Петанест потресних призора из Лењинграда под опсадом
Петанест потресних призора из Лењинграда под опсадом

Они савршено дочаравају једну од најдужих и најстрашнијих опсада у историји човечанства.

2021-09-12 08:38:37

Три награде за Србију у дисциплини „Армија културе“ на Међународним војним играма
Три награде за Србију у дисциплини „Армија културе“ на Међународним војним играма

Представници Министарства одбране и Војске Србије у дисциплини „Армија културе“ на Међународним војним играма у Руској...

2021-09-02 13:45:27

Преминуо Микис Теодоракис, чувени грчки композитор
Преминуо Микис Теодоракис, чувени грчки композитор

Грчки композитор и политички активиста Микис Теодоракис, који је одиграо кључну улогу у подизању свести о глобалном положају Грчке током војне диктатуре крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века, преминуо је у 97. години.

2021-09-02 06:52:01

„Трг од ћирилице“: Уручене награде лауреатима Милутину Мићовићу и Институту за српску културу
„Трг од ћирилице“: Уручене награде лауреатима Милутину Мићовићу и Институту за српску културу

Дванаесте вечери манифестације „Трг од ћирилице“, које је одржано 26. августа 2021. године на Тргу Херцег...

2021-08-28 08:33:13

„Трг од Ћирилице“: „Пјесан Богу, слава роду!“
„Трг од Ћирилице“: „Пјесан Богу, слава роду!“

Пјесан Богу, слава роду! – порука је једанаесте вечери манифестације Трг од Ћирилице На Тргу Херцег Шћепана,...

2021-08-27 09:00:00

Преминуо Чарли Вотс, бубњар „Ролингстонса“
Преминуо Чарли Вотс, бубњар „Ролингстонса“

Легендарни рокер, Чарли Вотс, бубњар „Ролингстонса“ преминуо је у Лондону у 81. години, потврдио је његов публициста.

2021-08-24 19:13:32

Изложба о грофу Сави Владиславићу Рагузинском, дипломати Петра I Великог
Изложба о грофу Сави Владиславићу Рагузинском, дипломати Петра I Великог

Галерија РТС са поносом представља изложбу о грофу Сави Владиславићу Рагузинском, дипломати цара Петра Великог који је формирао руску спољну обавештајну службу, разграничио руско и кинеско царство, активно учествовао у војним операцијама Руског царства и реализовао потписивање мира са Турском, преноси РТС

2021-07-07 07:04:51

Уџбеник руског језика „Ни пуха ни пера!“ – користан садржај и врхунске илустрације
Уџбеник руског језика „Ни пуха ни пера!“ – користан садржај и врхунске илустрације

Изложба илустрација из уџбеника руског језика „Ни пуха ни пера!“ отворена је данас у Културној станици...

2021-06-29 15:57:54

Видовдански концерт „Биничког“ у Бањалуци
Видовдански концерт „Биничког“ у Бањалуци

Заједничким наступом Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“ и Полицијског оркестра Министарства унутрашњих послова Републике Српске,...

2021-06-29 13:25:48

Свечани видовдански концерт под називом „Србија се роди“
Свечани видовдански концерт под називом „Србија се роди“

Православно спортско друштво Света Србија, уписано Друштво код надлежног регистра и Министарства, две деценије успешно ради....

2021-06-26 15:21:12

Пет најбољих филмова невероватног руског редитеља Александра Сокурова
Пет најбољих филмова невероватног руског редитеља Александра Сокурова

Александар Сокуров важи за једног од најзначајнијих живих филмских стваралаца у Русији. Издвојили смо његових пет награђиваних филмова које препоручујемо свим љубитељима руске културе.

2021-06-20 09:22:58

Исток и Азија на платнима руских сликара
Исток и Азија на платнима руских сликара

Руски сликари су имали обичај да путују Европом и Руском империјом, и да много времена проводе...

2021-05-16 10:05:34

Пет књига Михаила Булгакова које обавезно треба прочитати
Пет књига Михаила Булгакова које обавезно треба прочитати

Булгаков је један од најзагонетнијих и најкомичнијих руских писаца. Имао је буран и тежак живот, и...

2021-05-15 06:26:12

Хандке: Литература има јаку везу с инатом и бијесом, али никада са мржњом
Хандке: Литература има јаку везу с инатом и бијесом, али никада са мржњом

Добитник Нобелове награде за књижевност и „Велике награде Иво Андрић“ Петер Хандке истакао је да литература...

2021-05-08 21:58:17

„Хвала ти брате“: Кустурица у Андрићграду уручио Петеру Хандкеу „Велику награду Иво Андрић“
„Хвала ти брате“: Кустурица у Андрићграду уручио Петеру Хандкеу „Велику награду Иво Андрић“

Уз братске речи – Хвала ти брате, хвала ти брате, хвала ти брате, Емир Кустурица уручио...

2021-05-07 17:07:46

Концерти поводом Дана Војске Србије
Концерти поводом Дана Војске Србије

Поводом Дана Војске Србије репрезентативни оркестар Гарде и Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“ поклонили су београђанима два концерта на отвореном.

2021-04-26 02:04:47

Десет слика које су постале симболи СССР-а
Десет слика које су постале симболи СССР-а

Уметност је требало да буде у служби комунистичких идеала, па су ликовни уметници на платнима дочаравали...

2021-04-25 08:20:47

rt kultura2
baner rakija desno kultura
baner apartman desno / kultura
baner obzor desno - kultura

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: